Kiến trúc sư sẽ lên mặt bằng kết hợp với chuyên viên phong thủy sau đó gửi chủ nhà xin ý kiến