Dùng flycam đo kích thước đất, xin thông tin chủ nhà và đề bài thiết kế, tư vấn giải pháp kiến trúc, ký hợp đồng và nhận tiền cọc