Kiến trúc sư cảnh quan sẽ lên 3d đắp trang trí họa tiếp phào chỉ cột ngoại thất để tạo hình khối cho công trình