Lâu đài - Dinh thự

Biệt thự 2 tầng mái nhật NN142

Chủ đầu tư: Chú Hân

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 180m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T191

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T156

Chủ đầu tư: Anh

Địa chỉ: N

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL21

Chủ đầu tư: Anh Lân

Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL40

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Quảng Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL39

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Quảng Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN5

Chủ đầu tư: Ông Hà

Địa chỉ: Quảng Bình

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN3

Chủ đầu tư: Ông Đoàn

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 300m2

Số tầng: