Mặt tiền 10m

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN2

Chủ đầu tư: Ông Hưng

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN3

Chủ đầu tư: Ông Đoàn

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Mẫu biệt thự đẹp 3 tầng mái thái TTT9

Chủ đầu tư: Ông Thành

Địa chỉ: Hưng Yên

Diện tích: 450m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL12

Chủ đầu tư: Ông Đắc

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL17

Chủ đầu tư: Bác Trường

Địa chỉ: Hưng Yên

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL18

Chủ đầu tư: Bác Trường

Địa chỉ: Lai Châu

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL33

Chủ đầu tư: Chị Linh

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng: