Mặt tiền 12m

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN1

Chủ đầu tư: Ông Hòa

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN3

Chủ đầu tư: Ông Đoàn

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN6

Chủ đầu tư: Ông Việt

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 300m2

Số tầng:

biệt thự mái thái 3 tầng TTT2

Chủ đầu tư: Bà Thủy

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng:

Mẫu biệt thự 3 tầng Mái thái TTT14

Chủ đầu tư: Bà Sen

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 700m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL10

Chủ đầu tư: Ông Đắc

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng: