Mặt tiền >5m

biệt thự mái thái 3 tầng TTT4

Chủ đầu tư: Ông Hoa

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL1

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: hòa bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL15

Chủ đầu tư: Cô Khanh

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL2

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: hòa bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL21

Chủ đầu tư: Bác Hà

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL24

Chủ đầu tư: Bác Đại

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL26

Chủ đầu tư: Bác Hiểu

Địa chỉ: Hưng yên

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL28

Chủ đầu tư: Ông Dần

Địa chỉ: Lạng Sơn

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL29

Chủ đầu tư: Ông Dần

Địa chỉ: Lạng Sơn

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL3

Chủ đầu tư: Anh Hải

Địa chỉ: vĩnh phúc

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL31

Chủ đầu tư: Chị Vân

Địa chỉ: Lào Cai

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL32

Chủ đầu tư: Chị Vân

Địa chỉ: Lào Cai

Diện tích: 200m2

Số tầng: