Mặt tiền 6m

Nhà phố 2 tầng LL14

Chủ đầu tư: Bà Trường

Địa chỉ: Cao Bằng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL19

Chủ đầu tư: Bác Trường

Địa chỉ: Lai Châu

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL20

Chủ đầu tư: Bác Chính

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL22

Chủ đầu tư: Bác Hà

Địa chỉ: Hòa Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL23

Chủ đầu tư: Bác Đại

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL27

Chủ đầu tư: Ông Mão

Địa chỉ: Kiên Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL4

Chủ đầu tư: Anh Hải

Địa chỉ: vĩnh phúc

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố cấp 4 L2

Chủ đầu tư: Anh Hòa

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 100m2

Số tầng: