Mặt tiền 8m

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN4

Chủ đầu tư: Ông Huy

Địa chỉ: Thái Nguyên

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN7

Chủ đầu tư: Ông Dần

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Mẫu biệt thự 3 tầng Mái thái TTT13

Chủ đầu tư: Ông Phúc

Địa chỉ: Hưng Yên

Diện tích: 270m2

Số tầng:

Mẫu biệt thự 3 tầng Tân cổ điển TTT12

Chủ đầu tư: Ông Hưng

Địa chỉ: Thái Bình

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Mẫu biệt thự đẹp 3 tầng mái thái TTT10

Chủ đầu tư: Ông Hưng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 550m2

Số tầng:

Mẫu biệt thự Hiện đại 3 tầng mái thái TTT8

Chủ đầu tư: Ông Nam

Địa chỉ: Thái Bình

Diện tích: 560m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL5

Chủ đầu tư: Anh Văn

Địa chỉ: yên bái

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL7

Chủ đầu tư: Anh Văn

Địa chỉ: Phú Thọ

Diện tích: 200m2

Số tầng: