1 tầng

Nhà vườn phong cách Đông Dương (indochine)

Chủ đầu tư: Anh Hiếu

Địa chỉ:

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái T227

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T226

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T225

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Thái Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T224

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T223

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T222

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Ninh Thuận

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T221

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T220

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T219

Chủ đầu tư: Anh Hưng

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T218

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T217

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng: