1 tầng

Biệt thự 2 tầng mái thái T227

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Nhà phố cấp 4 L1

Chủ đầu tư: Anh Huy

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 100m2

Số tầng:

Nhà phố cấp 4 L2

Chủ đầu tư: Anh Hòa

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 100m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N1

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N10

Chủ đầu tư: Bác Việt

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N11

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N12

Chủ đầu tư: Bác Vĩnh

Địa chỉ: Quảng Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N13

Chủ đầu tư: Bác Chính

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N14

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N15

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N16

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N17

Chủ đầu tư: Bác Chính

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng: