Lưu trữ 2 tầng - 1HOME - Cơ hội để cuộc sống tốt hơn

2 tầng

Biệt thự 2 tầng mái nhật NN142

Chủ đầu tư: Chú Hân

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 180m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái nhật NN141

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Ninh Thuận

Diện tích: 180m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái nhật NN139

Chủ đầu tư: Chú Giang

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Thi công nhà anh Sơn – Thanh oai – mái nhật 2 tầng

Chủ đầu tư: Anh Sơn

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 400m2

Số tầng:

Thi công nhà a Hiền- biệt thự tân cổ 2 tầng

Chủ đầu tư: Anh Hiền

Địa chỉ:

Diện tích: 400m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT135

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT134

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT133

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT132

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT131

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT130

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT129

Chủ đầu tư: Chú Bảo

Địa chỉ: Hải Dương

Diện tích: 250m2

Số tầng: