3 tầng

biệt thự đẹp 3 tầng mái thái TTT7

Chủ đầu tư: Ông Khánh

Địa chỉ: Vĩnh Phúc

Diện tích: 756m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN1

Chủ đầu tư: Ông Hòa

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN2

Chủ đầu tư: Ông Hưng

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN3

Chủ đầu tư: Ông Đoàn

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN4

Chủ đầu tư: Ông Huy

Địa chỉ: Thái Nguyên

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN5

Chủ đầu tư: Ông Hà

Địa chỉ: Quảng Bình

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN6

Chủ đầu tư: Ông Việt

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN7

Chủ đầu tư: Ông Dần

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 300m2

Số tầng:

biệt thự mái thái 3 tầng TTT1

Chủ đầu tư: Bà Bốn

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng:

biệt thự mái thái 3 tầng TTT2

Chủ đầu tư: Bà Thủy

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng:

biệt thự mái thái 3 tầng TTT3

Chủ đầu tư: Bà Thủy

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng:

biệt thự mái thái 3 tầng TTT4

Chủ đầu tư: Ông Hoa

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng: