3 tầng

Nhà mặt phố 3 tầng NP5

0

110m2

VÁC - THANH OAI- HÀ NỘI

Nguyễn Văn Luyến

0

Biệt thự 3 tầng mái Thái BT5

2 tỉ 5

400m2

Thanh Oai - Hà Nội

Đỗ Xuân Long

200

Biệt thự 3 tầng mái Nhật BT3

4 tỉ

200m2

Bắc Giang

Anh Khoát

112

Nhà phố 3 tầng LLL83

200m2

Hà Nội

Bà Hà

Nhà phố 3 tầng LLL82

200m2

Hà Nội

Bà Định

Nhà phố 3 tầng LLL81

200m2

Hà Nội

Bà Định

Nhà phố 3 tầng LLL80

200m2

Hải Phòng

Bà Định

Nhà phố 3 tầng LLL79

200m2

Hải Phòng

Bà Định

Nhà phố 3 tầng LLL78

200m2

Hà Nam

Bác Phúc

Nhà phố 3 tầng LLL77

200m2

Hà Giang

Bác Tú

Nhà phố 3 tầng LLL76

200m2

Lạng Sơn

Bác Thái