Mẫu biệt thự 1 tầng mái nhật

Nhà vườn mái nhật N87

Chủ đầu tư: Anh Linh

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N86

Chủ đầu tư: Anh Hưng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N85

Chủ đầu tư: em Dũng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N84

Chủ đầu tư: Cô Thúy

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N82

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N81

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Tiền Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N80

Chủ đầu tư: Chú Việt

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N79

Chủ đầu tư: Anh Hưng

Địa chỉ: Thái Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N78

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N77

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N76

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N75

Chủ đầu tư: Em Huy

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng: