Mẫu biệt thự 1 tầng mái nhật

Nhà vườn mái nhật N1

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N10

Chủ đầu tư: Bác Việt

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N11

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N12

Chủ đầu tư: Bác Vĩnh

Địa chỉ: Quảng Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N13

Chủ đầu tư: Bác Chính

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N14

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N15

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N16

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N17

Chủ đầu tư: Bác Chính

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N18

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N19

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật N2

Chủ đầu tư: Anh Phú

Địa chỉ: Phú Thọ

Diện tích: 200m2

Số tầng: