Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật

Nhà vườn mái nhật NN1

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN10

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN100

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN101

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN102

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN103

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN104

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN105

Chủ đầu tư: Anh Hưng

Địa chỉ: An Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN106

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Thái Nguyên

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN107

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN108

Chủ đầu tư: Cô Thúy

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN109

Chủ đầu tư: Chú

Địa chỉ:

Diện tích: 200m2

Số tầng: