Mẫu biệt thự 2 tầng mái nhật

Biệt thự 2 tầng mái nhật NN142

Chủ đầu tư: Chú Hân

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 180m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái nhật NN141

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Ninh Thuận

Diện tích: 180m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái nhật NN140

Chủ đầu tư: Cô Thủy

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 150m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái nhật NN139

Chủ đầu tư: Chú Giang

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN138

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN137

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN136

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN135

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Yên Bái

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN134

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN133

Chủ đầu tư: Anh Hưng

Địa chỉ: Tiền Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN132

Chủ đầu tư: Chú Hảo

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái nhật NN131

Chủ đầu tư: Chú Bá

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng: