Mẫu biệt thự 3 tầng mái nhật

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN7

Chủ đầu tư: Ông Dần

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN6

Chủ đầu tư: Ông Việt

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN5

Chủ đầu tư: Ông Hà

Địa chỉ: Quảng Bình

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN4

Chủ đầu tư: Ông Huy

Địa chỉ: Thái Nguyên

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN3

Chủ đầu tư: Ông Đoàn

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN2

Chủ đầu tư: Ông Hưng

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Biệt thư mái nhật 3 tầng NNN1

Chủ đầu tư: Ông Hòa

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 300m2

Số tầng:

Mẫu biệt thự 3 tầng Mái thái TTT14

Chủ đầu tư: Bà Sen

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 700m2

Số tầng: