=> Mẫu biệt thự mái thái

Biệt thự 2 tầng mái thái TT135

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT134

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT133

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT132

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT131

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT130

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT129

Chủ đầu tư: Chú Bảo

Địa chỉ: Hải Dương

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT128

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT127

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Tiền Giang

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT126

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT125

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Tiền Giang

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT124

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 250m2

Số tầng: