Mẫu biệt thự 1 tầng mái thái

Biệt thự 2 tầng mái thái T227

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T1

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T10

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T100

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T101

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T102

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Ninh Thuận

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T103

Chủ đầu tư: Cô Thúy

Địa chỉ: Gia Lai

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T104

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T105

Chủ đầu tư: Anh Hưng

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T106

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Đà Nẵng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T107

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T108

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Cao Bằng

Diện tích: 200m2

Số tầng: