Nhà vườn mái thái T17

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T16

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T15

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Ninh Thuận

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T14

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: An Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T13

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T12

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T11

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T10

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái tháiT9

Chủ đầu tư: Cô Thúy

Địa chỉ: Bắc Ninh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T8

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T7

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hà Nam

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái tháiT6

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Tiền Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng: