Nhà vườn mái tháiT5

Chủ đầu tư: Anh

Địa chỉ: N

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái tháiT4

Chủ đầu tư: Anh Hòa

Địa chỉ: Ninh Thuận

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T3

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T2

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T1

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng: