Nhà vườn mái thái T203

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T202

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Ninh Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T201

Chủ đầu tư: Anh Hòa

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T200

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T199

Chủ đầu tư: Anh Hòa

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T198

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Thái Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T197

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T196

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Thái Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T195

Chủ đầu tư: Anh Hòa

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T194

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T193

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T192

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Ninh Thuận

Diện tích: 200m2

Số tầng: