Nhà vườn mái thái T191

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Nam Định

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T190

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T189

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T188

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T187

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T186

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T185

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T184

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T183

Chủ đầu tư: Anh Long

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T182

Chủ đầu tư: Anh Dũng

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T181

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà vườn mái thái T180

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: Tuyên Quang

Diện tích: 200m2

Số tầng: