Mẫu biệt thự 2 tầng mái thái

Biệt thự 2 tầng mái thái TT1

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT10

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT100

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Khánh Hòa

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT101

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: H

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT102

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT103

Chủ đầu tư: Chú Vĩnh

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT104

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT105

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Hải Dương

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT106

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT107

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT108

Chủ đầu tư: Chú Tuấn

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT109

Chủ đầu tư: Cô Phúc

Địa chỉ: Thái Nguyên

Diện tích: 250m2

Số tầng: