Mẫu biệt thự 2 tầng mái thái

Biệt thự 2 tầng mái lệch BT8

1 tỉ 2

160m2

Hồng Dương- Thanh Oai

Nguyễn Hoàng Anh Sơn

56

Biệt thự 2 tầng mái Thái TT135

1 tỉ

250m2

Hà Tĩnh

Chú Vĩnh

1107

Biệt thự 2 tầng mái Thái TT134

1 tỉ 2

250m2

Hải Phòng

Anh Tâm

2100

Biệt thự 2 tầng mái Thái TT133

1 tỉ 2

250m2

Hà Nội

Chú Quang

3000

Biệt thự 2 tầng mái Thái TT132

1 tỉ 2

250m2

Hải Phòng

Anh Dũng

3500

Biệt thự 2 tầng mái Thái TT131

1 tỉ 2

250m2

Hà Nội

Anh Dũng

2556

Biệt thự 2 tầng mái Thái TT130

1 tỷ 2

250m2

Hà Giang

Chú Quang

1560

Biệt thự 2 tầng mái thái TT129

250m2

Hải Dương

Chú Bảo

Biệt thự 2 tầng mái thái TT128

250m2

Thừa Thiên Huế

Anh Vũ

Biệt thự 2 tầng mái thái TT127

250m2

Tiền Giang

Anh Việt