=> Mẫu nhà phố

Nhà phố 3 tầng mái Thái TTT11

0

158m2

Hải Phòng

Anh Hùng

0

Nhà phố 4 tầng NP10

250tr

42m2

Hà Đông - Hà Nội

Anh Lê Quang Tùng

1332

Nhà phố 3 tầng 1 tum NP9

0

1m2

Hồng Dương - Thanh Oai - Hà Nội

Anh Dũng

0

Nhà phố 3 tầng 1 tum NP8

300tr

55m2

Thanh Oai - Hà Nội

chị Huyền

3560

Nhà phố 2 tầng 1 Tum NP7

350tr

65m2

Dốc Mọc - Thanh Oai - Hà Nội

Chị Thiên Hương

1200

Nhà phố 2 tầng NP6

475tr

95m2

Dân Hòa - Thanh Oai - Hà Nội

Anh Lập

3500

Nhà mặt phố 3 tầng NP5

0

110m2

VÁC - THANH OAI- HÀ NỘI

Nguyễn Văn Luyến

0

Nhà phố 2 tầng NP4

450tr

80m2

Mỹ Đức, Hà Nội

Chị Phương

1256

Nhà phố 4 tầng NP3

450tr

60m2

Hà Đông - Hà Nội

Bùi Thị Ngọc

4500

Nhà phố 5 tầng 2 mặt tiền NP2

350tr

45m2

Hà Đông - Hà Nội

Đặng Đức Thưởng

2300

Nhà cấp 4 mái Thái BT6

500tr

100m2

Thanh Oai - Hà Nội

Kiều Thị Mỹ

2300

Nhà cấp 4 mái Thái BT7

700tr

70m2

Hữu Ngạn - Hà Tĩnh

Lê Ngọc Thanh

1013