=> Mẫu nhà phố

Nhà phố 5 tầng 5L3

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Nhà phố 5 tầng 5L2

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Biệt thự 2 tầng mái thái TT61

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 5L1

Chủ đầu tư: Anh Bá

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L15

Chủ đầu tư: Chú Vân

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L14

Chủ đầu tư: Chú Vân

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L13

Chủ đầu tư: Chú Định

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L12

Chủ đầu tư: Bác Yến

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L11

Chủ đầu tư: Bác Yến

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L10

Chủ đầu tư: Bác Vinh

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L9

Chủ đầu tư: Bác Thái

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L8

Chủ đầu tư: Bác Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng: