=> Mẫu nhà phố

Biệt thự 2 tầng mái thái TT61

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 250m2

Số tầng:

biệt thự mái thái 3 tầng TTT3

Chủ đầu tư: Bà Thủy

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng:

biệt thự mái thái 3 tầng TTT4

Chủ đầu tư: Ông Hoa

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL1

Chủ đầu tư: Anh Vũ

Địa chỉ: hòa bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL10

Chủ đầu tư: Ông Đắc

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL12

Chủ đầu tư: Ông Đắc

Địa chỉ: Nghệ An

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL13

Chủ đầu tư: Ông Định

Địa chỉ: Phú thọ

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL14

Chủ đầu tư: Bà Trường

Địa chỉ: Cao Bằng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL15

Chủ đầu tư: Cô Khanh

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL16

Chủ đầu tư: Cô Khanh

Địa chỉ: Hải Phòng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL17

Chủ đầu tư: Bác Trường

Địa chỉ: Hưng Yên

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL18

Chủ đầu tư: Bác Trường

Địa chỉ: Lai Châu

Diện tích: 200m2

Số tầng: