Mẫu nhà phố 2 tầng

Biệt thự 2 tầng mái thái TT61

Chủ đầu tư: Chú Quang

Địa chỉ: Hà Tĩnh

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL49

Chủ đầu tư: Bác Trí

Địa chỉ: Sóc Trăng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL48

Chủ đầu tư: Bác Trí

Địa chỉ: Sóc Trăng

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL47

Chủ đầu tư: Bác Tuấn

Địa chỉ: Quảng Trị

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL46

Chủ đầu tư: Bác Minh

Địa chỉ: Quảng Ninh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL45

Chủ đầu tư: Bác Minh

Địa chỉ: Quảng Ninh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL44

Chủ đầu tư: Bác Minh

Địa chỉ: Quảng Ninh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL43

Chủ đầu tư: Bác Minh

Địa chỉ: Quảng Ninh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL42

Chủ đầu tư: Bác Minh

Địa chỉ: Quảng Ninh

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL41

Chủ đầu tư: Bác Minh

Địa chỉ: Quảng Ngãi

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL40

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Quảng Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 2 tầng LL39

Chủ đầu tư: Bác Hiếu

Địa chỉ: Quảng Bình

Diện tích: 200m2

Số tầng: