Mẫu nhà phố 3 tầng

biệt thự mái thái 3 tầng TTT3

Chủ đầu tư: Bà Thủy

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng:

biệt thự mái thái 3 tầng TTT4

Chủ đầu tư: Ông Hoa

Địa chỉ:

Diện tích: 0m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL1

Chủ đầu tư: Ông Nam

Địa chỉ: Sơn La

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL10

Chủ đầu tư: Bác Bá

Địa chỉ: Thái Nguyên

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL11

Chủ đầu tư: Bác Mùi

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL12

Chủ đầu tư: Bác Mùi

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL13

Chủ đầu tư: Bác Mùi

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL14

Chủ đầu tư: Bác Mùi

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL15

Chủ đầu tư: Bác Mùi

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL16

Chủ đầu tư: Bà Dậu

Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL17

Chủ đầu tư: Bà Bốn

Địa chỉ: Tiền Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng LLL18

Chủ đầu tư: Bà Bốn

Địa chỉ: Tiền Giang

Diện tích: 200m2

Số tầng: