Mẫu nhà phố 4 tầng

Nhà phố 3 tầng 4L3

Chủ đầu tư: Bà Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L2

Chủ đầu tư: Bà Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 4L1

Chủ đầu tư: Bà Hà

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng: