Mẫu nhà phố 5 tầng

Nhà phố 5 tầng 5L3

Chủ đầu tư: Chú Hoàng

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Nhà phố 5 tầng 5L2

Chủ đầu tư: Anh Việt

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 250m2

Số tầng:

Nhà phố 3 tầng 5L1

Chủ đầu tư: Anh Bá

Địa chỉ: Hà Nội

Diện tích: 200m2

Số tầng: