Mẫu nhà phố cấp 4

Nhà phố cấp 4 L2

Chủ đầu tư: Anh Hòa

Địa chỉ: Thanh Hóa

Diện tích: 100m2

Số tầng:

Nhà phố cấp 4 L1

Chủ đầu tư: Anh Huy

Địa chỉ: Hà Giang

Diện tích: 100m2

Số tầng: