Mẫu nhà phố cấp 4

Nhà cấp 4 mái Thái BT6

500tr

100m2

Thanh Oai - Hà Nội

Kiều Thị Mỹ

2300

Nhà cấp 4 mái Thái BT7

700tr

70m2

Hữu Ngạn - Hà Tĩnh

Lê Ngọc Thanh

1013